Eksempler på analyser

Sporthouse tilbyder en række analyser, som på hver sin måde er med til at tilvejebringe en række fakta. Det drejer sig om følgende analyser:

  • Mønsterklubanalyse®, funktionsfordelingsanalyse og SPOT-Analyse. 

Mønsterklubanalyse®
Der er tale om en grundig analyse af organisationen set fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Mønsterklubanalysen® er som et spejl, man holder op foran sin organisation. Bestyrelsen fastlægger med spejlet som udgangspunkt, hvor organisationen er. På hvilke områder gør man det godt og på hvilke områder kan man forbedre sig. Mønsterklubanalysen® læner sig op ad den anerkendte Business Excellence model. Modellen kaldes også den danske kvalitetsmodel.
 
Formålet med selvevalueringen er at skabe et fælles billede for bestyrelsen, med henblik på den fremtidige udvikling. Analysen skal samlet bidrage til en fælles erkendelse af organisationens situation.

Funktionsfordelingsanalyse
Analysen giver overblik over de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver, tidsforbrug samt kompetencekrav. Funktionsfordelingsanalysen er med til at fastholde den viden, vi har i organisationen. Den bruges i forbindelse med rekrutteirng af nye bestyrelsesmedlemmer og giver dem en lettere start.

SPOT-Analyse
Analysen giver et her-og-nu billede af situationen. Styrker, eksterne trusler, interne problemer og hvilke muligheder vi har. Et simpelt analyseværktøj med stor styrke.