Uddannelse i sportslig ledelse

Uddannelsen henvender sig til sportslige ledere med ledelsesansvar. Det kan være sportschefer, sportslige ledere, sportslige udvalgsmedlemmer, talentansvarlige og trænere, som har ledelsesansvar for andre trænere på talent- eller eliteniveau.

Hvis du kan svare ja til nedenstående er uddannelsen helt sikkert noget for dig

  • Jeg har lyst til at udvikle mit personlige lederskab
  • Jeg har lyst til at udfordre min organisation, præsentere og implementere min case
  • Jeg har lyst til at blive inspireret om, hvordan jeg motiverer frivillige
  • Jeg er indstillet på at spille andre gode
  • Jeg prioriterer deltagelse og fremmøde på alle moduler
  • Jeg er indstillet på at arbejde, både på uddannelsesdagene og mellem de enkelte moduler (2-4 timer pr. gang)

Der opfordres til, at flere fra samme klub/organisation deltager.

Formål

Formålet med uddannelsen er, at give deltagerne en række værktøjer til strategisk og organisatorisk ledelse, til det personlige lederskab, til ledelse af teams samt ledelse af frivillige.

Sportslig ledelse er et særligt arbejdsfelt, hvor nogle ledelsesmæssige udfordringer adskiller sig fra andre arbejdsfelter. Ofte kan man stå i dilemmaer mellem kortsigtede resultater på den ene side og langsigtet udvikling på den anden.

Uddannelsen er på i alt 74 undervisningstimer og er bygget op omkring 5 moduler. Læs nærmere om det seneste forløb, der startede i august 2023 og blev afsluttet i maj 2024. Den udbydes i samarbejde med Kolding Talent.