Uddannelse for sportslige ledere med ledelsesansvar

Uddannelsen henvender sig til sportschefer, sportslige ledere, sportslige udvalgsmedlemmer (med ledelsesansvar), talentansvarlige, trænere som har ledelsesansvar for andre trænere på bredde-, talent- og eliteniveau.

Hvis du kan svare ja til nedenstående er uddannelsen helt sikkert noget for dig

  • Jeg har lyst til at udvikle mit personlige lederskab
  • Jeg har lyst til at udfordre min organisation og implementere min case
  • Jeg har lyst til at blive inspireret om, hvordan jeg motiverer frivillige
  • Jeg er indstillet på at spille andre gode
  • Jeg er indstillet på at arbejde på uddannelsen og mellem de enkelte moduler (2-4 timer)

Formål

Formålet med uddannelsen er, at give deltagerne en række værktøjer til strategisk og organisatorisk ledelse, til det personlige lederskab, til ledelse af teams samt ledelse af frivillige.

Sportslig ledelse er et særligt arbejdsfelt, hvor nogle ledelsesmæssige udfordringer adskiller sig fra andre arbejdsfelter. Ofte kan man stå i dilemmaer mellem kortsigtede resultater på den ene side og langsigtet udvikling på den anden.

Uddannelsen er på i alt 74 undervisningstimer og er bygget op omkring 5 moduler. Læs nærmere om uddannelse der netop er udbudt i samarbejde med Ballerup Kommune med start i august 2021.