Insights - testværktøj til ledelsesudvikling og styrkelse af kommunikation

Sporthouse er certificeret Insights Discovery konsulent. I hverdagen bruger Sporthouse Insights værktøjer i udvikling af individet og i udvikling af teams. 

Det er et værktøj, som både har fokus på ledelses- og kommunikationsstil. Den giver fokuspersonen en værdifuld indsigt og værktøjer til at arbejde videre med sin ledelsesudvikling. Vi tager udgangspunkt i fire farveenergier: SolGul, HavBlå, IldRød og SkovGrøn. Hver farveenergi repræsenterer de forskellige præferencer, vi har, når vi løser en opgave eller kommunikerer. Vi har alle sammen adgang til alle fire farver – det er bare forskelligt fra person til person, hvilke farver vi har lettest adgang til. Alle fire farver bidrager med noget forskelligt.

Med Insights Discovery Personprofil som dialog- og udviklingsværktøj, får du svar på de spørgsmål, som er afgørende for dig.

Værktøjet kan både bruges individuelt og i grupper fx bestyrelser, som ønsker at få større indsigt omkring hinandens styrker og udviklingsområder. Indsigten kan være med til at styrke kommunikationen.

Belbin teamanalyse som udviklingsværktøj

Intet menneske er perfekt, men et team har potentialet til at blive det. Vi har alle en dobbeltrolle i et team. Den første rolle, den funktionelle, er indlysende. En person indgår i teamet fordi han har organisatorisk tilknytning til opgaven eller besidder en specifik faglig kompetence.

Ved sammensætning af teams er det balancen, der er afgørende. Det gælder om at tilføre teamet individer, som er godt afbalanceret i forhold til hinanden, således at menneskers svage sider stives af og de stærke udnyttes fuldt ud.
 
Sporthouse har valgt at bruge Belbins teamrollekoncept som teamudviklingsværktøj. Hermed introduceres et fælles sprog for samarbejde. Dette bidrager til en øget forståelse for, hvordan teamets medlemmer, hver for sig og sammen, kan bidrage til arbejdsprocessen og resultatet.
 
Teamrolleprofilerne tager udgangspunkt i observeret adfærd, og giver teamet eller holdet et overblik over de individuelle ressourcer, teamets styrker og svagheder i forhold til teamets aktuelle opgave.
 
Belbin teamanalyse og en dialog om teamets ressourceprofil danner grundlaget for et udviklingsforløb som gør det muligt

  • at sætte teamet i stand til at fungere som et team
  • at fremme en hjælpende og støttende holdning i teamet
  • at nedbryde kommunikationsbarrierer i teamet
  • at skabe gensidig respekt for både individets og teamets mål og resultater
  • at skabe gensidig forståelse for de enkelte jobkrav, både de individuelle og de fælles
  • at skabe en fælles opfattelse af forskellige team roller
  • at fremme forståelsen for det nødvendige i at arbejde som et team