Når ledelse og kommunikation spiller sammen

Ledelse og kommunikation er to begreber, der er tæt forbundet med hinanden. Sporthouse arbejder med at skabe sammenhæng. Gennem bedre kendskab til hinanden ved bl.a. brug af de to testværktøjer Belbin og Insights. Det er værktøjer, som dels har fokus på udvikling af teams, dels hvordan de forskellige personprofiler spiller sammen. Der er fokus på, hvordan forskelligheder kan supplere hinanden og skabe synergier samt hvordan modsætninger kan nå hinanden verbalt.