Café Seminar

Forestil dig et mødelokale, gjort klar til 200 mødedeltagere. De fleste vil se en talerstol og stolerækker for sig. Her er gjort klar til at mange skal lytte til nogle få der taler.

Forestil dig nu et rum med 40 mindre borde, hver med 5 stole omkring. Der er duge på bordene, blomster og lys. Hvert bord har måske et lille skilt der fortæller bordets navn. Der ligger et stort ark papir oven på dugen og farvede penne til at skrive og skitsere illustrationer med.

Der er ikke meget andet i lokalet, måske en buffet med kaffe, frugt og vand. Rummet "vender" ikke en bestemt retning, men der kan være lærreder i to ender af rummet, så instruktioner kan vises fra overhead-projektorer og let kan ses af alle.
 
Når man kommer ind i rummet er der dæmpet musik som på en cafe, og det er netop det gæsterne - ikke mødedeltagerne - er på vej ind i, billedligt talt.

Et cafe-seminar er uformelt i sin atmosfære, let at være en del af, venligt, gæstfrit, inviterer til deltagelse. Dermed er rummet og indretningen med til at gøre dialogen lettere, og dialog er meningen med et cafe-seminar.

Hvad kan et cafe-seminar bruges til?

Et cafe-seminar kan bruges, når vi vil

• undersøge
• fordybe
• lære
• forstå

ved hjælp af hinanden. Ideen er at skabe mulighed for at komme til at lytte til og bygge videre på den fælles tænkning - ikke gennemsnittets, ikke flertallets. Med en metafor kan vi spørge: Hvis vi hver for sig er som myrer, hvad tænker myretuen så? Hvis vi hver for sig er som nerveceller, hvad tænker hjernen så?

For at få mulighed for at lytte til den fælles tænkning, må vi lytte til hinanden, og det foregår i mange parallelle dialoger, én ved hvert bord i cafeen. Ved at udveksle gæster mellem bordene, gå på besøg hos hinanden, sende resultater af arbejdet fra et bord videre til andre borde, opnår vi at væve dialogens mange dele sammen Der kan opstå en helhed, hvor vi med rette kan sige, at alle i lokalet er deltagere i én fælles dialog, selvom den rent fysisk foregår ved mange borde.

Deltagernes oplevelse er, at deres viden og indsigter bliver brugt bedre, at alle har en reel mulighed for at deltage og bidrage, og at der kommer forståelser og resultater frem, som har mere dybde og soliditet.

"Brændende spørgsmål"

"Hemmeligheden" i cafe-seminaret er at dialogen har liv - at der er magi i den. Det kræver blandt andet deltagere, som er indstillede på at lytte med ægte interesse for hvad andre har at byde på, og som er villige til at bidrage med hvad de selv tænker og ved.

Dialogen bliver hjulpet af at cafe-seminarets emne eller tema er udmøntet i nogle brændende spørgsmål, dvs. spørgsmål som er

• åbne - svarene er ikke givne på forhånd
• konkrete og afgrænsede - ikke generelle og abstrakte
• vedkommende - de skal dreje sig om "os", ikke om "dem"

Output = indsigt

Cafe-seminar er en god ide, når resultatet vi ønsker er

• dybere forståelse
• fælles forståelse
• ny viden
• sammenhæng

omkring et tema. Forvent ikke prioritering af arbejdsopgaver, budgetter, projektplaner eller lignende som resultat af et cafe-seminar.
Men et cafe-seminar kan indgå som en del af en længere proces, hvor en cafe først bruges til at skabe ny viden og forståelse, og hvor andre arbejdsformer derefter bruges til at bringe den nye forståelse i konkret anvendelse, hvor der f.eks. kræves beslutninger, ansvarsfordeling, planlægning mv.

Tid, antal, deltagere

Man skal have mindst et par timer til et cafe-seminar. Omvendt er det erfaringen, at 10-12 timer er det længste de fleste grupper af mennesker bekvemt kan blive i en fordybelses- og læreproces, som cafe-seminaret er.

Cafe-seminar er for "store" grupper af mennesker. Det vil sige fra 25 og opefter. Der er ingen øvre grænse, andet end den, muligheden for at få tilstrækkeligt store lokaler, kræver. Op til 1000 deltagere i en cafe er prøvet i praksis. 100-500 er "normale" størrelser for en cafe.

Cafeens gæster kan komme fra mange forskellige organisationer og være samlet omkring et emne, de har fælles interesse i eller viden om. Deltagelse bør da være på invitationsbasis, hvor gæsterne selv tager ansvar for, om de passer ind.

Eller deltagerne kan være en lukket kreds, f.eks. ledergruppen i en virksomhed, eller alle en organisations ansatte.

Cafeværten

"Vært" er en passende betegnelse for den, der har ansvar for at lede den proces, som et cafe-seminar er. Cafeværtens opgave er at sikre deltagernes forståelse af formen og formålet, organisere vævningen af dialogens dele til en helhed, formulere de brændende spørgsmål (på baggrund af de temaer der er aftalt for cafeen), arrangere de fysiske forhold mv.

Hvor kommer ideen fra

Cafe-seminaret er udviklet af Finn Voldtofte, startende i 1995 og derfra videreudviklet med erfaringen fra hundredevis af opgaver, hvor cafeer har indgået. Et netværk af uddannede cafeværter er med til at gøre erfaringsfeltet bredt.