Udviklingsplan

Et af de væsentlige værktøjer, der indgår i strategiarbejdet er den såkaldte Udviklingsplan.

Udviklingsplanen bygger på den proaktive tankegang, hvor vi skaber et realistisk, men ambitiøst fremtidsscenarie. Vi starter med slutningen og arbejder os baglæns.

Det handler om at skulle strække sig for at nå de 110 % mål.

Udviklingsplanen er organisationens cockpit. Det er her, at det hele styres fra. Strategier, mål, delmål og overordnede aktiviteter er samlet i udviklingsplanen. Der er en ansvarlig person på hver opgave. Det betyder, at der er en tydelig kommunikation om, hvem den enkelte skal henvende sig til.

Udviklingsplanen er dynamisk. Den skal løbende vedligeholdes - og en gang om året skal der gøres hovedrent.