Værdier og leveregler

Vi finder frem til organisationens værdier gennem diskussioner og forhandlinger. Værdierne defineres og hverdagens spilleregler formuleres. Der rundes af med udarbejdelse af en handlingsplan for implementering. Der er tale om en udfordrende proces, som skaber spændende og anerledes vinkler på organisationen. Processen skaber indsigt og giver fælles retning. En skarp workshop på 4 timer med dialog, udfordringer og forhandling.

Eksempler på værdier

  • Mod
  • Respekt
  • Engagement
  • Samarbejde
  • Tolerance
  • Udvikling
  • Konkurrence
  • Empati
  • Fællesskab
  • Nærvær